Regler for NORDJYLLAND RUNDT på cykel

NORDJYLLAND RUNDT på cykel er et officielt bredde- og motionsløb under Danmarks Cykle Union og køres efter unionens motionsløbsbestemmelser. Det indskærpes at det er brud på reglerne at tage paces efter køretøjer. Brud på denne regel betyder annullering af den kørte tid.

 

Færdselsreglerne skal altid overholdes. Hvor der er cykelsti, skal denne benyttes, med mindre trafikreguleringen anviser andet. Alle kører på eget ansvar. Der SKAL vises hensyn overfor andre cyklister og trafikanter i øvrigt. 

 

CYKELHJELM er obligatorisk og arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise deltagere / ryttere, hvis de stiller op uden hjelm. Ligeledes må triatlonstyr, enkeltstartsstyr eller styrforlængere ikke benyttes på nogen af cykelruterne og cykler, med dette udstyr, vil blive afvist inden start. Ryttere, som afvises af disse årsager, får ikke refunderet startgebyret.

 

Arrangøren kan give dispensation til ryttere, der ønsker at køre NORDJYLLAND RUNDT med triatlonstyr og/eller på en enkeltstart-cykel, men her vil 25 meter-regel træde i kraft. Såfremt interessen er tilpas stor laves et separat startfelt hertil.